silver-homepage

Belangrijk bericht over contracten met zorgverzekeraars in 2024

Met de volgende zorgverzekeraars hebben wij nog geen contract voor 2024 kunnen afsluiten:

  • DSW (inclusief StadHolland)
  • Met CZ zijn wij nog in onderhandeling.

We zijn met deze zorgverzekeraars nog in gesprek over de voorwaarden van het
contract. Op dit moment gaan we ervan uit dat er geen contract tot stand zal komen.

Met alle andere zorgverzekeraars is er wel een contract in 2024.

Was u in 2023 verzekerd bij DSW en is uw behandeling al gestart?

Hieronder leest u wat dit in 2024 voor u betekent als het contract niet verlengd zou worden.

  Als u in 2024 bij DSW verzekerd    blijft

 U blijft uw behandeling vergoed krijgen.
Er zijn geen financiële consequenties voor u.
In artikel 13 lid 5 van de Zorgverzekeringswet staat:

“Indien een overeenkomst tussen een zorgverzekeraar en een aanbieder als bedoeld in het eerste lid wordt beëindigd, houdt een verzekerde die op het moment van beëindiging van de overeenkomst zorg ontvangt van deze aanbieder, recht op zorgverlening door die aanbieder voor rekening van deze zorgverzekeraar.”

Let op: wij kunnen niet meer rechtstreeks declareren als er geen contract is. U ontvangt van ons de rekening  en declareert daarna bij uw zorgverzekeraar.

 

Uiteraard bent u vrij om uw behandeling bij een andere zorgaanbieder voort te zetten die wel een contract heeft met uw zorgverzekeraar. U kunt dan contact opnemen met uw zorgverzekeraar hierover voor wachtlijstbemiddeling. Natuurlijk zorgen we dan voor een goede overdracht.

 

  Als u overstapt naar een andere      zorgverzekeraar

U blijft uw behandeling in 2024 vergoed krijgen. We declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar zoals u gewend bent.

 

Bent u in 2024 verzekerd bij DSW en is uw behandeling nog niet gestart?

Als er geen contract tot stand komt, is er sprake van ongecontracteerde zorg.
U ontvangt van ons de rekening en dient deze in bij uw zorgverzekeraar.
We hanteren de tarieven die door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn
vastgesteld voor de GGZ.

Afhankelijk van uw polisvoorwaarden ontvangt u een vergoeding die vaak tussen de
65% en de 100% van de rekening ligt. Als u de rekening tijdig aan ons betaalt,
ontvangt u een korting van 15% op de rekening.
Dat betekent dat uw eigen bijdrage dan nooit meer dan 15% is.

Voor meer informatie over onze vergoedingen klikt u hier  LINK

 

De Praktijk

Silver Psychologie is sinds 2010 uitgegroeid tot een veelzijdige groepspraktijk voor psychologische zorg.

In onze praktijken in de regio’s Tilburg, BredaRotterdam, Zeist en Leiden/Hoofddorp/Badhoevedorp bieden we ambulante psychologische behandeling voor uiteenlopende psychische klachten aan zowel volwassenen als kinderen en jongeren, binnen de generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ zorg. We werken zo mogelijk in samenwerking met andere disciplines, om hiermee de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Binnen Silver Psychologie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie. Behandelingen worden op maat gemaakt, op basis van een analyse van de oorzaken van de klachten. Er wordt niet standaard gewerkt met protocollen, maar hier wel uit geput, wanneer dit passend lijkt. Uitgangspunt van de behandeling is dat deze niet korter duurt dan mogelijk is en niet langer dan nodig. De meeste behandelingen zijn individueel; soms wordt gebruik gemaakt van groepsbehandeling. Mocht u verdere vragen hebben over de praktijk, neemt u dan graag contact met ons op of kijkt u hiervoor verder op de website..

Informatie aanwijzing Silver Psychologie als aanbieder GZ-opleiding nieuwe stijl door VWS


Cliënten waarderen hun behandeling binnen Silver met gemiddeld een 8,3.    

 

                                             

 Keurmerk
Basis  GGZ
            HKZ gecertificeerd            ZorgDomein                   CRKBO Instelling