kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen

In onze praktijk wordt bij kinderen onderzoek gedaan naar diverse klachtengebieden, zoals:

 • sociaal emotionele problemen
 • prikkelverwerkingsproblemen (zoals ondermeer ADHD / ADD)
 • autistiforme stoornissen
 • gedragsproblemen
 • verwerkingsproblemen / aanpassingsproblemen
 • opvoedingsvragen
 • hechtingsproblematiek
 • persoonlijkheidsontwikkeling
 • hoog- en laagbegaafdheid
 • studiekeuze

Silver Psychologie heeft contracten in de volgende regio’s voor de jeugdzorg:

 

 • Jeugd regio Hart van Brabant (Tilburg e.o.)
 • West Brabant Oost
 • Rijnmijn (alleen voor Basis GGZ)
 • Zuid-Oost-Utrecht

 

De kosten voor psychodiagnostisch onderzoek zijn onderdeel van het complete behandeltraject dat wordt vergoed door de gemeente. Losse onderzoeken (dus zonder behandeling) worden alleen vergoed na vooraf gegeven toestemming door de gemeente. Indien de gemeente geen toestemming voor vergoeding geeft komen de kosten voor het onderzoek ten koste van de ouders / verzorgers van de cliënt. Bij het uitvoeren van dit onderzoek wordt uitdrukkelijk uitgegaan van het principe zo kort als mogelijk en zo uitgebreid als nodig. Hiermee wordt het onnodig kosten maken voor de ouders zoveel mogelijk voorkomen. De kwaliteit van het onderzoek wordt vanzelfsprekend gewaarborgd.