kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen

In onze praktijk wordt bij kinderen onderzoek gedaan naar diverse klachtengebieden, zoals:

  • sociaal emotionele problemen
  • prikkelverwerkingsproblemen (zoals ondermeer ADHD / ADD)
  • autistiforme stoornissen
  • gedragsproblemen
  • verwerkingsproblemen / aanpassingsproblemen
  • opvoedingsvragen
  • hechtingsproblematiek
  • persoonlijkheidsontwikkeling
  • hoog- en laagbegaafdheid
  • studiekeuze

De kosten voor psychodiagnostisch onderzoek worden altijd vergoed door de gemeente indien het onderdeel is van een S-GGZ behandeling . Losse onderzoeken (dus zonder behandeling) worden alleen vergoed na vooraf gegeven toestemming door de gemeente. Indien de gemeente geen toestemming voor vergoeding geeft komen de kosten voor het onderzoek ten koste van de ouders / verzorgers van de cliënt. Bij het uitvoeren van dit onderzoek wordt uitdrukkelijk uitgegaan van het principe zo kort als mogelijk en zo uitgebreid als nodig. Hiermee wordt het onnodig kosten maken voor de ouders zoveel mogelijk voorkomen. De kwaliteit van het onderzoek wordt vanzelfsprekend gewaarborgd.