kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen

Aan het begin van de behandeling wordt in het eerste gesprek / de eerste twee gesprekken aandacht besteed aan het stellen van de diagnose en het in kaart brengen van de problematiek. In de intake bepaalt de therapeut in overleg met de cliënt of het betrekken van de omgeving zinvol is binnen de behandeling.

In het eerste gesprek worden enkele vragenlijsten meegegeven, om nog extra informatie te verkrijgen. Voor dit testonderzoek worden geen extra kosten in rekening gebracht. In het tweede gesprek wordt de conclusie en het behandeladvies besproken en wordt in overleg met u het behandelplan vastgesteld.

In specifieke situaties kan worden besloten tot een uitgebreider onderzoek, bv. met betrekking tot persoonlijkheid, dissociatieve stoornissen, ADHD, intelligentie, loopbaanadvies of specifieke vaardigheden / beperkingen.