kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Indien uw problematiek aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan u behandeling worden vergoed op grond van uw basisverzekering. Dit geldt voor zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ. U hoeft daarvoor geen aanvullende verzekering te hebben. LET OP: houd u rekening met uw eigen risico. De vergoeding voor jongeren tot 18 jaar valt sinds 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of andere erkende verwijzer. Bij kinderen onder de 18 mag dit ook een beschikking van de gemeente zijn. Op deze verwijsbrief moet een datum staan van voor de intake, anders is de zorg onverzekerd. U zou deze dus voorafgaand aan de intake moeten ontvangen van uw verwijzer. Op deze verwijsbrief wordt door uw huisarts en/of POH-GGZ genoteerd welk type zorg u bij ons kunt ontvangen.

Er moeten bij volwassenen en kinderen in de regio West Brabant Oost (Breda e.o.) en Rijnland (Leiden e.o.) in elk geval twee dingen op staan:

* SGGZ (Specialistische GGZ) of BGGZ (Basis GGZ)

* een classificatie over wat voor type problematiek het betreft

Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Onze standaard tarieven zijn:

Code

Prestatie

Maximumtarief

180005

Onvolledig behandeltraject

€ 207,19

180001

Kort

€ 507,62

180002

Middel

€ 864,92

180003

Intensief

€ 1.356,25


Deze tarieven zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit en via deze link terug te lezen.


Basis GGZ:
Vanaf 2019 hebben we met bijna elke zorgverzekeraar en alle gemeenten in onze regio een contract voor de Basis GGZ. Met zorgverzekeraar CZ hebben wij geen contract voor de BGGZ en SGGZ.
Indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar declareren wij de door de NZA wettelijke bepaalde maximumtarieven.
Bij de meeste polissen krijgt u minimaal 75% vergoed bij ongecontracteerde zorg en dan hoeft u het gedeelte dat niet wordt vergoed niet zelf aan ons te betalen.
Indien uw polis minder dan 75% vergoed bij ongecontracteerde zorg (bv de Zorgbewustpolis van CZ) moet u 10% van de factuur zelf betalen.

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de kosten en vergoedingen.

 

Specialistische GGZ:
Er worden geen sessies gedeclareerd, maar aan het eind van de behandeling of na 365 dagen declareren wij de hele behandeling via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De therapeut noteert uw diagnose en alle activiteiten die er verricht worden in deze DBC. Onder activiteiten worden naast sessies ook bijvoorbeeld het schrijven van een intakeverslag en correspondentie (met name bij het eerste en laatste gesprek) gerekend. Alle gesprekken worden als sessies gerekend, dus ook het intakegesprek valt hieronder. Indien wij met uw verzekeraar een contract hebben afgesloten declareren wij het met uw verzekeraar afgesproken tarief.

In 2019 hebben wij geen contract met Zorgverzekeraars Menzis en CZ voor de specialistische GGZ.
Indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar declareren wij de door de NZA wettelijke bepaalde maximumtarieven.

Deze tarieven zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit en hieronder te raadplegen:

Bij de meeste polissen krijgt u minimaal 75% vergoed bij ongecontracteerde zorg en dan hoeft u het gedeelte dat niet wordt vergoed niet zelf aan ons te betalen.
Indien uw polis minder dan 75% vergoed bij ongecontracteerde zorg (bv de Zorgbewustpolis van CZ) moet u 10% van de factuur zelf betalen.

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de kosten en vergoedingen.

Arrangementen (Jeugd regio Hart van Brabant (Tilburg e.o.) en West Brabant West (Etten-Leur, Moerdijk e.a.)
Er worden geen sessies gedeclareerd, maar aan het eind van de behandeling declareren wij de hele behandeling door middel van een arrangement.

Niet nagekomen sessies:
Als u een afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, raden we u aan dit te doen langer dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak.
Wanneer u dit later doet, wordt deze bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook bij ziekte en andere gevallen van overmacht.
Als u een afspraak van maandag wilt annuleren, dient u dit op de vrijdag voorafgaand door te geven.

Een enkele niet nagekomen sessie kost 63,75 Euro en een dubbele niet nagekomen sessie kost 90 Euro.

Als u bij annulering geen medewerker aan de telefoon krijgt, dient u de voicemail in te spreken, zodat voor ons duidelijk is hoe laat de afmelding plaatsvond. Als u geen voicemail kunt inspreken, is afmelding via e-mail mogelijk. Wanneer u een groepsbijeenkomst niet kunt bijwonen, meldt u deze dan graag twee werkdagen eerder af.

Onverzekerd product / particulier
Een klein deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers naar ons verwijzen, zijn wettelijk uitgesloten van vergoeding.
Het gaat hierbij om:

Levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid
Behandeling van fobieën
Seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed)
Behandeling van de volgende stoornissen: aanpassingsstoornis, slaapstoornis en een coördinatie ontwikkelingsstoornis
Dyslexie of dyscalculie
Schoolpsychologie
Preventieve zorg
Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
Hulp bij relatieproblemen
Psychosociale hulp (bepaalde sociaal-maatschappelijke interventies)
Zelfhulp
Misbruik van geneesmiddelen
Studieproblemen
Religieuze problemen

Indien deze problemen onderdeel zijn van een wel verzekerde stoornis (bijv. relatieproblemen als gevolg van een depressie) dan vindt wel vergoeding plaats. Soms worden deze problemen ook vanuit uw aanvullende verzekering vergoed.

Tijdens de intake zal uw behandelaar u laten weten of uw klachten vallen onder de verzekerde zorg. Indien dit niet het geval blijkt te zijn en u besluit om geen behandeling te volgen, dan zullen wij alleen de kosten van het intakegesprek declareren. Indien u besluit om uw behandeling zelf te betalen, zijn de kosten € 90,- per consult van 45 minuten

Onverzekerd product:
Een enkele sessie van 45 Minuten:      90 Euro
Een dubbele sessie van 90 Minuten:  180 Euro