kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Chronische pijnklachten

Bij mensen met chronische pijnklachten spelen naast de lichamelijke klacht vaak andere, psychologische factoren een rol die de klachten in stand houden. Als deze klachten iemand ernstig belemmeren bij de dagelijkse activiteiten is het volgen van een multidisciplinair revalidatieprogramma essentieel.

 

 

Doel

Het revalidatieprogramma heeft vooral als doel om iemand te leren omgaan met pijn en met de gevolgen van pijn voor de dagelijkse activiteiten. Ook in arbeidshervatting bij langdurig ziekteverzuim of ter voorkoming van ziekteverzuim kan dit revalidatieprogramma een belangrijke rol spelen.

 

 

Inhoud programma

De OCA Poliklinische Revalidatieprogramma’s kennen drie onderdelen:

1.      OCA Revalidatie Intake (een uitgebreide screening van de cliënt)

2.      OCA Poliklinisch Revalidatieprogramma

a.      Reconditionering (fysieke training, gericht op het verbeteren van de lichamelijke conditie, spierversteviging en optimaliseren en uitbreiden van alledaags functioneren en activiteiten)

b.      Training all day living (fysiotherapeut komt aan huis om de thuissituatie te optimaliseren)

c.      Psychologische begeleiding (gericht op het verbeteren van coping met pijn, verminderen van catastrofale cognities die pijnbeleving beïnvloeden, verbeteren van algemeen psychisch functioneren en bevorderen van re-integratie naar werk)

d.      Coördinatie (de fysiotherapeut is als coördinator het aanspreekpunt van het multidisciplinaire team)

3.      Nazorg (na drie maanden en na een jaar wordt het resultaat nogmaals getoetst)

 

Vergoeding basisverzekering

Met de erkenning als IMSZ worden deze programma’s volledig vergoed door de ziektekostenverzekering van de cliënt. Om deel te kunnen nemen aan deze programma’s is een verwijzing via een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts (met AGB code) nodig. De inclusiecriteria om in aanmerking te kunnen komen voor een revalidatieprogramma zijn:

·         De primaire klacht is een klacht van het bewegingsapparaat.

·         Er is een psychische component die onderhoudend is aan de primaire klacht.

·         De klachten zijn > 3 maanden aanwezig.

·         Eerste lijn biedt onvoldoende resultaat

 

 

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Er zijn geen wachttijden om deel te nemen aan dit traject. Binnen 3 werkdagen is het kennismakingsonderzoek bij de coördinator van het traject in Breda, nl. OCA Breda. Deze kennismaking is vrijblijvend en zonder kosten. De resultaten van deze trajecten blijken zeer goed te zijn; 93% van de cliënten bereikt de gestelde doelstellingen.

Als u twijfelt of een lichamelijke klacht in de eerste lijn door psycholoog of fysiotherapeut behandeld kan worden, kunt u cliënt naar onze praktijk verwijzen binnen de reguliere eerste lijn als u vooral de psychische klachten op de voorgrond vindt staan of naar OCA Breda, als u vooral de lichamelijke klachten op de voorgrond vindt staan.

Mocht eerstelijnszorg onvoldoende blijken of revalidatie binnen OCA meer aangewezen lijken, dan kunnen we u na intake of behandeling alsnog adviseren een aanvullende verwijzing te doen. Vanzelfsprekend kunt u ook vooraf even met ons of met de fysiotherapeuten van OCA overleggen over de casus.

Ook voor diagnostiek en behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) kunt u uw cliënt verwijzen naar onze psychologiepraktijk.

Bijgaand zenden wij u een verwijsformulier en een aanmeldformulier mee. Deze kunt u gebruiken om een cliënt aan te melden. Desgewenst kunt u meer aanmeldingsformulieren bij ons aanvragen.

Wilt u meer informatie, neemt u dan graag even contact op met onze praktijk: