kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Indien de cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de psycholoog, bespreekt de psycholoog dit graag in een persoonlijk gesprek. Indien cliënt onvoldoende gehoor vindt bij de behandelaar, kan een gesprek worden aangevraagd met een therapeut van een andere locatie van Silver. Deze collega therapeut zal proberen via bemiddeling het probleem te verhelpen. De cliënt kan dit gesprek aanvragen door een mail te sturen naar: meldingen@silverpsychologie.nl

Wanneer de cliënt zich ook na deze bemiddeling onvoldoende geholpen voelt, kan de cliënt de hulp inroepen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Silver Psychologie heeft de taken van de onafhankelijke klachtenfunctionaris overgedragen aan een onafhankelijke klachtencommissie: Klachten Portaal Zorg.

U kunt de klachtenfunctionaris benaderen via: www.klachtenportaalzorg.nl
Het registratienummer van Silver Psychologie is: 1176.