kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Cliënttevredenheid
Silver Psychologie voert bij al haar cliënten ook een tevredenheidsonderzoek uit. Dit gebeurt aan de hand van een landelijk gebruikte vragenlijst de Consumer Quality Index (CQI) die aan het einde van elke behandeling digitaal wordt klaargezet. Deze lijst vraagt naar verschillende zaken zoals tevredenheid over het resultaat, de bejegening etc.
 

Resultaten CQI 2020
Cliënten geven de behandeling binnen Silver Psychologie gemiddeld een 8,3 in 2020.
Dit is vrijwel gelijk t.o.v. van 2019. Silver is blij dat zij ook in 2020 de tevredenheid van haar cliënten nog heeft weten te verbeteren. Op specifieke onderdelen zal Silver kijken naar de feedback die zij heeft gekregen en proberen een verdere verbetering aan te brengen in haar werkwijzen in 2021. Deze verbeteringen worden opgenomen in het HKZ verbeterregister en worden meegenomen en beoordeeld in de PDCA cyclus.

Schaalscores CQI
De uitkomsten van de CQI worden ingedeeld in verschillende schaalscores.
Een score op een schaal loopt van 1 t/m 5 op de onderdelen bejegening, uitvoering van de behandeling en samen beslissen.
 Overige resultaten per vraag van de CQI

     

  

  

 

 

 

 


Een groot aantal cliënten die binnen Silver behandeld worden, zijn in korte tijd van hun klachten af. 
Bij deze cliënten is veelal verder geen aanvullende ondersteuning met b.v. zelfhulpprogramma's of
via patiëntenverenigingen nodig omdat zij klachtenvrij verder kunnen met hun normale leven.

 

Silver Psychologie behandeld veel van haar cliënten kortdurend en gericht op een snelle oplossing van hun klachten. In veel behandelingen is het niet nodig voor het resultaat om hierbij naasten direct bij de behandeling te betrekken.

 

 


Clienten dienen vooraf toestemming te geven aan Silver voor het gebruik van de vragenlijsten.
Een deel van de clienten geeft deze toestemming niet en krijgt dan ook geen vragenlijsten aangeboden.
 


Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact met ons op via 013 - 750 38 26 of stuurt u een e-mail naar info@silverpsychologie.nl

 

 

Geplaatst: 29-1-2021