kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Cliënttevredenheid
Silver Psychologie voert bij al haar cliënten ook een tevredenheidsonderzoek uit. Dit gebeurt aan de hand van een landelijk gebruikte vragenlijst de Consumer Quality Index (CQI) die aan het einde van elke behandeling digitaal wordt klaargezet. Deze lijst vraagt naar verschillende zaken zoals tevredenheid over het resultaat, de bejegening etc.

Resultaten 2023
Cliënten geven de behandeling binnen Silver Psychologie gemiddeld een 8,78 in 2023.
Dit is een verbetering t.o.v. van 2022 (8,5). Silver is blij dat zij ook in 2023 de tevredenheid van haar cliënten nog heeft weten te verbeteren. Op specifieke onderdelen zal Silver kijken naar de feedback die zij heeft gekregen en proberen een verdere verbetering aan te brengen in haar werkwijzen in 2024. Deze verbeteringen worden opgenomen in het HKZ verbeterregister en worden meegenomen en beoordeeld in de PDCA cyclus.

Schaalscores CQI
De uitkomsten van de CQI worden ingedeeld in verschillende schaalscores.
Een score op een schaal loopt van 1 t/m 5 op de onderdelen bejegening, informatie behandeling, uitvoering van de behandeling en samen beslissen.
 

2022 Rapportcijfer Bejegening

Informatie
behandeling

Samen
beslissen
Uitvoering
behandeling
Schaalscore
Silver    
8,78 4,9 4,6 4,7 4,6
Maximale 
schaalscore
10 5 5 5 5


Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact met ons op via 013 - 750 38 26 of stuurt u een e-mail naar info@silverpsychologie.nl

Zie voor meer informatie over de Cliënttevredenheid de link hieronder:
Silver Beste GB-GGZ instelling van Nederland in 2019!

Geplaatst: 22-2-2024