kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Voor Silver Psychologie, met diverse locaties in Noord-Brabant en de Randstad, is het van belang dat hun dienstverlening aansluit bij de wensen en behoeften van hun cliënten. Informeel werd het beleid van Silver al getoetst aan de leden van de klankbordgroep (vrijblijvend). Met het besluit te komen tot een cliëntenraad (wettelijke basis) wordt de klankbordgroep een formele gesprekspartner voor Silver. De overgang van klankbordgroep naar cliëntenraad heeft in 2017 plaatsgevonden.

De cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat momenteel uit 5 leden, welke representatief is voor het cliëntenbestand van Silver. Alle leden zijn in behandeling geweest bij één van de psychologen aangesloten bij Silver. De cliëntenraad zal het aantal leden uitbreiden naar 8  tot 9 personen.

Hieronder de motivering en ervaring van een aantal leden van de cliëntenraad:

 • “Er ontstaat tussen praktijk en cliënt een win-win situatie, die een succesvolle behandeling waarborgt en Silver een gouden randje geeft”. (Peter)
 • “Wat fijn om samen met de groepsleden tot verhelderende ideeën en invalshoeken te komen, om zo voor Silver extra kracht bij te zetten in de zorg die zij verlenen”. (Bernadette)
 • “Met de ervaring als cliënt lever ik graag een positieve en kritische bijdrage om de kwaliteit van de zorg van Silver te waarborgen en verbeteren.” (Kimberly)
 • “Als lid van de cliëntenraad wil ik graag een bijdrage leveren aan de verbetering en het verhelderen van de communicatie en regelgeving binnen de praktijk. Je kan hierbij denken aan verbeterd toezicht op de behandelaars, toezicht op klachten binnen de praktijk, communicatie of over veranderingen binnen de organisatie. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. We zijn er immers om uw belangen te behartigen.” (Paul)
 • "Het is een aanvulling om samen als ervaringsdeskundige te sparren om de zorg en kwaliteit van Silver hoog te houden of zelfs te verbeteren in het belang van de cliënten." (Karin)

Waar staat de cliëntenraad voor?

De cliëntenraad wil vanuit positieve interesse en betrokkenheid vanuit het perspectief van cliënten meedenken met en bijdragen aan de kwaliteit van Silver, zodat deze aantrekkelijk, onderscheidend, cliëntgericht en toegankelijk is en bekendheid geniet bij doorverwijzende instanties. Hierbij horen de volgende kernwaarden op alfabetische volgorde:

 • Betrokkenheid;
 • Creativiteit;
 • Helicopterview;
 • Humor in de omgang;
 • Interesse in de kwaliteit van zorg;
 • Meedenken vanuit het cliëntenperspectief;
 • Positiviteit (werken vanuit een positief kritische grondhouding)
 • Representatief voor de (ex-)cliënten;
 • Respect voor elkaars (formele) positie.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van Silver over onderwerpen die voor jou van belang zijn. Wij vergaderen minimaal 6 keer per jaar, waarvan de notulen gepubliceerd worden op de website. Daarnaast stellen wij een inzichtelijk jaarplan op met daarin de onderwerpen die besproken gaan worden. Vóór 1 april van het nieuwe jaar kan je een jaarverslag van ons verwachten.

Contact opnemen?

Heb je een vraag of opmerking voor de leden van de cliëntenraad? Stuur dan een mail naar clientenraadsilver@gmail.com  Daarnaast vind je folders van ons in de wachtkamers van Silver en worden er, waar nodig, bijeenkomsten georganiseerd voor (ex-)cliënten.

DOCUMENTEN: