kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Voor Silver Psychologie, met diverse locaties in Noord-Brabant en de Randstad, is het van belang dat hun dienstverlening aansluit bij de wensen en behoeften van hun cliënten. Informeel werd het beleid van Silver al getoetst aan de leden van de klankbordgroep (vrijblijvend). Met het besluit te komen tot een cliëntenraad (wettelijke basis) wordt de klankbordgroep een formele gesprekspartner voor Silver. De overgang van klankbordgroep naar cliëntenraad heeft in 2017 plaatsgevonden.

De cliëntenraad

De cliëntenraad is representatief voor het cliëntenbestand van Silver. Alle leden zijn in behandeling geweest bij één van de psychologen aangesloten bij Silver.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van Silver over onderwerpen die voor jou van belang zijn. Wij vergaderen minimaal 6 keer per jaar, waarvan de notulen gepubliceerd worden op de website. Daarnaast stellen wij een inzichtelijk jaarplan op met daarin de onderwerpen die besproken gaan worden. Vóór 1 april van het nieuwe jaar kan je een jaarverslag van ons verwachten.
 

Waar staat de cliëntenraad voor?

De cliëntenraad wil vanuit positieve interesse en betrokkenheid vanuit het perspectief van cliënten meedenken met en bijdragen aan de kwaliteit van Silver, zodat deze aantrekkelijk, onderscheidend, cliëntgericht en toegankelijk is en bekendheid geniet bij doorverwijzende instanties. Hierbij horen de volgende kernwaarden op alfabetische volgorde:

 • Betrokkenheid;
 • Creativiteit;
 • Helicopterview;
 • Humor in de omgang;
 • Interesse in de kwaliteit van zorg;
 • Meedenken vanuit het cliëntenperspectief;
 • Positiviteit (werken vanuit een positief kritische grondhouding)
 • Representatief voor de (ex-)cliënten;
 • Respect voor elkaars (formele) positie.


Hieronder de motivering en ervaring van een aantal leden van de cliëntenraad:

 • “Er ontstaat tussen praktijk en cliënt een win-win situatie, die een succesvolle behandeling waarborgt en Silver een gouden randje geeft”. (Peter)
 • “Als lid van de cliëntenraad wil ik graag een bijdrage leveren aan de verbetering en het verhelderen van de communicatie en regelgeving binnen de praktijk. Je kan hierbij denken aan verbeterd toezicht op de behandelaars, toezicht op klachten binnen de praktijk, communicatie of over veranderingen binnen de organisatie. (Paul)
 • "Het is een aanvulling om samen als ervaringsdeskundige te sparren om de zorg en kwaliteit van Silver hoog te houden of zelfs te verbeteren in het belang van de cliënten." (Karin)
 • "Als lid van de cliëntenraad wil ik een schakel zijn tussen cliënten van Silver en de praktijk, waarbij ik de verworvenheden wil waarborgen en verbeteringen wil realiseren, als daar aanleiding voor is." (Bert)
 • "Als ik een kleine bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de zorg van huidige en toekomstige cliënten, doe ik dat graag. Zo draag ik toch een steentje bij."(Bas)


Contact opnemen?

Heb je een vraag of opmerking voor de leden van de cliëntenraad? Stuur dan een mail naar clientenraad@silverpsychologie.nl


DOCUMENTEN: