kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Per 1 januari 2017 zijn alle GGZ-aanbieders verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben om zorg te mogen leveren vanuit de Zorgverzekeringswet. In het kwaliteitsstatuut komt tot uitdrukking op welke manier wij werken om kwalitatief goede zorg te leveren. Er staat dus in opgeschreven hoe wij onze zorg verlenen.