kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

De locaties van Silver psychologie zijn gevestigd binnen multidisciplinaire gezondheidscentra  met als doelstelling de samenwerking met o.a. de huisartsen en POH-GGZ praktisch vorm te geven. Per locatie worden praktische afspraken met de huisartsen en POH-GGZ gemaakt over de invulling van de samenwerking en het overleg.

Silver Specialistische Zorg B.V. werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/ cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners:

Vrijgevestigde psychiaters ten behoeve van consultatie voor medicatie-advies en ondersteuning van
de multidisciplinaire teams:

Mw. T. Vreijs
Essendonk 7a, Breda
www.psychiatriepraktijkvreys.nl

Dhr. H. Rohlof
Rapenburg 26, Leiden 
www.rohlof.nl

Samenwerking met Huisartsen zorggroepen ten behoeve van GGZ-ketenzorg t.b.v. de cliënten van bij
deze groepen aangesloten huisartsen:

Zorggroep Regio Oosterhout e.o. B.V.
Pasteurlaan 9b 4901 DH Oosterhout.
www.zorroo.nl

Het Huisartsenteam
Voorsteven 94, Etten-Leur
www.hethuisartsenteam.nl

Zorggroep RCH Midden Brabant
Lage Witsiebaan 2a, Tilburg
www.rchmbr.nl