kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Silver Specialistische Zorg B.V. werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners:
 

Vrijgevestigde psychiaters ten behoeve van consultatie voor medicatie-advies en ondersteuning van
de multidisciplinaire teams:
Mw. T. Vreijs
Essendonk 7a, Breda
www.psychiatriepraktijkvreys.nl
Dhr. H. Rohlof
Rapenburg 26, Leiden
www.rohlof.nl
 

Samenwerking met Huisartsen zorggroepen ten behoeve van GGZ-ketenzorg t.b.v. de cliënten van bij
deze groepen aangesloten huisartsen:
Zorggroep Regio Oosterhout e.o. B.V.
Pasteurlaan 9b 4901 DH Oosterhout.
www.zorroo.nl
 

Het Huisartsenteam
Voorsteven 94, Etten-Leur
www.hethuisartsenteam.nl
 

Zorggroep RCH Midden Brabant
Lage Witsiebaan 2a, Tilburg
www.rchmbr.nl