kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 


Silver Beste GB-GGZ instelling van Nederland!


Uit onderzoek van Stichting Benchmark GGZ is gebleken dat cliënten van Silver Psychologie in 2016 de grootste vooruitgang hebben behaald van alle instellingen in Nederland.
 


Ook voor de zorg in de S-GGZ staat Silver Psychologie op een prachtige 4e plaats in ditzelfde onderzoek.
 


In het onderzoek van SB-GGZ worden voor en na de behandeling vragenlijsten afgenomen waarmee gekeken wordt naar de klachten die een cliënt op dat moment heeft. En verbetering van 5 punten op deze lijst wordt gezien als een duidelijke vermindering van de klachten bij de cliënt en dus als een succesvolle behandeling. De afname van de klachten bij Silver Psychologie is gemiddeld meer dan 10 punten en dus ervaren de cliënten van Silver een zeer grote verbetering in hun dagelijks leven.

Binnen de GB-GGZ worden cliënten met lichtere problematiek behandeld en duurt een behandeling gemiddeld 10 sessies.
Binnen de S-GGZ worden cliënten met middelzware tot zware problematiek behandeld en duurt de behandeling gemiddeld 30-35 sessies
 

Cliënttevredenheid

Silver Psychologie voert bij al haar cliënten ook een tevredenheidsonderzoek uit. Dit gebeurt aan de hand van een landelijk gebruikte vragenlijst de Consumer Quality Index (CQI). Deze lijst vraagt naar verschillende zaken zoals tevredenheid over het resultaat, de bejegening etc.

Uit de CQI kwamen de volgende resultaten:

  • Cliënten geven de behandeling binnen Silver Psychologie gemiddeld een 8,3.
     

Overige resultaten

 

 

 

 

 

 

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact met ons op via 013 - 750 38 26 of stuurt u een e-mail naar info@silverpsychologie.nl

 

Geplaatst: 23-03-2018