kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Voor een praktijk die werkt met schematherapie in Zeist (Utrecht), moet u bij Silver Psychologie zijn. Schematherapie is een integratieve cognitieve gedragstherapie die gericht is op behandeling van patiënten met onder andere persoonlijkheidsproblematiek. Schematherapie is een therapeutische benadering waarin elementen uit cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtings- en Gestalt-modellen met elkaar worden gecombineerd om zo het beste resultaat te behalen. De therapie heeft als doel oude disfunctionele schema's bij patiënten te onderkennen en te doorbreken. De therapie wordt tegenwoordig gezien als een effectieve behandeling voor een breed scala van psychische problemen, vooral ook voor patiënten die voorheen moeilijk te behandelen waren.

Wat is schematherapie?

Schematherapie laat zien hoe uw gedrag en gedragspatronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij uw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop u in het hier en nu met die behoeften omgaat. U leert uw emotionele behoeften herkennen, accepteren en eraan tegemoet te komen. Bij Silver Psychologie hebben we veel ervaring met schematherapie en in Utrecht, Zeist hebben we al veel mensen kunnen helpen.

Denkschema’s

Gedragspatronen worden vaak al jong bijgebracht. Als u bijvoorbeeld als kind bepaalde ideeën heeft gekregen over uzelf, andere mensen en gebeurtenissen, dan zijn er zogenoemde denkschema’s ontstaan. Deze denkschema's kunnen ontstaan zijn als gevolg van schadelijke ervaringen in de kindertijd en kunnen op volwassen leeftijd nog steeds bestaan omdat ze nooit gecorrigeerd zijn en disfunctioneel zijn, dat wil zeggen niet meer kloppend voor de huidige situatie en daardoor allerlei gevolgen hebben voor de persoon en zijn omgeving. Met schematherapie gaan we in Zeist, provincie Utrecht aan de slag met deze denkschema’s.

Modus

Wanneer tijdens de kindertijd een of meer emotionele basisbehoeftes niet zijn vervuld, kunnen negatieve schema’s ontstaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn verlatingsangst, sociale isolatie, minderwaardigheidsgevoel of zelfopoffering. Een schemamodus is een bepaalde gevoelstoestand waarin u schiet wanneer u in een situatie bent waar gevoelens van vroeger worden opgeroepen. Wanneer door een bepaalde emotionele gebeurtenis één of meerdere schema’s tegelijk worden geactiveerd, komt u in een bepaalde schemamodus (meervoud modi), of kortweg modus, terecht. Met schematherapie gaan we in Zeist (Utrecht) in onze praktijk aan de slag met deze modi. Binnen onze praktijk wordt bij deze behandelingen ook gebruikgemaakt van methodieken en visie die kenmerkend is bij behandeling van structurele dissociatie. Hierdoor wijkt onze behandeling op aspecten wat af van de meer klassieke schematherapie. Wilt u meer weten over schematherapie in onze praktijk in Zeist, provincie Utrecht? Neem dan contact met ons op. Wij leggen u graag uit wat wij precies voor u kunnen betekenen.