kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Vanwege corona hebben wij een aangepast beleid. Hieronder leest u daar meer over.

Waar vindt uw afspraak plaats?

Uw afspraak vindt alleen op de praktijklocatie plaats als u dit zo met uw therapeut heeft afgesproken. Als dat niet zo is, of als u een nieuwe cliënt bent, vindt uw afspraak plaats via (beeld)bellen.

Waarom vinden nog niet alle afspraken op de praktijk plaats?

Met het behandelen op onze praktijklocaties wegen we steeds af wat verantwoord is. Vanwege het besmettingsgevaar nodigen wij per locatie vooralsnog maar een beperkt aantal cliënten uit om naar de praktijk te komen. We hebben inmiddels goede ervaringen opgedaan met het beeldbellen. Ook behandelingen als EMDR, cognitieve gedragstherapie of schematherapie blijken heel goed op afstand te kunnen.

Waar moet u rekening mee houden als u naar de praktijk komt?

Heeft u met uw therapeut afgesproken dat u naar de praktijk komt, houdt u dan rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen:

  • Op het tijdstip van de afspraak haalt uw therapeut u op. Het is belangrijk dat u niet te vroeg te komt, zodat de wachtkamer zo leeg mogelijk blijft.
  • We vragen u om bij aankomst in de praktijk uw handen te wassen volgens de instructieposter die daar hangt.
  • Onze behandelruimtes zijn zo ingericht dat de behandeling met voldoende afstand kan plaatsvinden.
  • De stoelen en tafels worden na iedere afspraak door ons gereinigd.
  • In het algemeen geldt dat iedereen in de praktijk minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houdt.


Bij (lichte) gezondheidsklachten kan de afspraak niet op de praktijk plaatsvinden
Bij klachten die kunnen wijzen op corona, zal de afspraak automatisch telefonisch worden. Het is dan niet verantwoord om naar de praktijk te komen. Voorafgaand aan een afspraak op praktijklocatie zal uw therapeut met u afstemmen of daar sprake van is. De afspraak zal in elk geval telefonisch worden in onderstaande situaties:

  • U of uw therapeut heeft in de afgelopen 24 uur last gehad van symptomen zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts
  • Een huisgenoot van u of van uw therapeut heeft koorts of benauwdheidsklachten
  • Er is in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld bij u, bij uw therapeut of bij een huisgenoot.

Let op: uw afspraak gaat dus gewoon door, maar wordt telefonisch. Op het annuleren van afspraken zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.